هو 121

إني آمنت برَبكم فاسمعون
			  .
 همانا من به پروردگار شما ایمان آوردم پس از من بشنوید


سخنرانی در مجامع علمی و تخصصی


سخنرانی در مجامع علمی و تخصصی
 1. روش حداقل قدرمطلق خطا
  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
  1366
 1. Least absolute error estimation I (Single Variable Regression)
  The first International Conference on Statistical Data Analysis based on the L1-Norm and Related Methods, Université de Neuchâtel, Neuchatel, Switzerland
  1988
  Link to PDF
 2. Least absolute error estimation II (Multiple Variables Regression)
  The first International Conference on Statistical Data Analysis based on the L1-Norm and Related Methods, Université de Neuchâtel, Neuchatel, Switzerland
  1988
  Link to PDF
 3. A proposed algorithm for least absolute error estimation I (Single Regression)
  سومین کنفرانس آنالیز ریاضی کشور، شیراز
  1367
 4. A proposed algorithm for least absolute error estimation II (Multiple Regression)
  سومین کنفرانس آنالیز ریاضی کشور، شیراز
  1367
 5. Functional form for estimating the Lorenz curve
  Australasian Econometric meeting, Australian National University, Australia
  1989
  Link to CRIBFB    Link to PDF    Link to PPTX
 1. بازار دوگانه ارز کسری بودجه و تثبیت اقتصادی
  معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، تهران
  1369

  Link to PDF    Link to JMFR

 2. سیاستهای پولی و ارزی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی در ایران
  سمینار کنکاشی پیرامون مسائل تعدیل اقتصادی ایران، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، تهران
  11-9 تیر ماه 1371

  Volume 1 PDF    Volume 2 PDF

 3. بررسی سیاستهای مالی، پولی و ارزی در ایران
  مجتمع آموزش و پژوهش وزارت نیرو، تبریز
  تیر 1374
 4. سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران
  ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  26-25 اردیبهشت 1375

  Link to PDF

 5. الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، شبیه‌سازی و پیش‌بینی
  همایش مدل سازی برای اقتصاد ایران، معاونت اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  11 مرداد 1376

  PDF Detail    PDF Summary    PDF Book    PDF Slides

 6. تبصره‌های ارزی لایحه بودجه سال 1377
  همایش پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران
  8 دی 1376
 7. الگویی برای تبیین بازار موازی ارز در ایران
  نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  28-29 اردیبهشت 1378

  Link to PDF

 8. بررسی ساختار اقتصادی و عملکرد گذشته کارخانه سیمان آبیک
  سمینار عملکرد شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، تهران
  22-21 تیر 1378

  Link to PDF

 9. گونه‌شناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران
  سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  31-30 اردیبهشت 1382

  Link to PDF

 10. چالش‌های استراتژی توسعه صنعتی کشور و صنعت محرّک اقتصاد ایران
  کارگاه پژوهشی نقد و ارزیابی خلاصه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران
  9 آذر 1382

  Link to PDF (Farsi)    Link to PDF (Farsi)    Link to CRIFB    Link to CSR (English)

 11. شرکت سهامی بانک غیرربوی و بازبینی ماهیت ربوی و غیرربوی عملیات بانکی متداول
  سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی: نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  4-3 دی 1382

  Link to PDF    Link to PPT

 1. Effects of Iran's WTO accession on the cement industry
  The 4th European Cement Conference, Barcelona, Spain
  March 14-17, 2004
  Link to PPT
 1. الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، ویرایش پنجم
  کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  23 اردیبهشت 1383

  Link to PPT    Link to Book    Link to Generalities    Link to Summary

 1. Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary jurisprudence shortages in exploring legislator commandments
  The 2nd International Islamic Banking Conference. The Monash University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
  9-10 September 2004
  Link to PPT    Link to CRIBFB    Link to PDF
 1. روش تحلیل اقتصادی کارخانه سیمان
  همایش بین‌المللی سیمان، به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس شرکت سیمان تهران، شرکت سیمان تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران
  13-12 مهر 1383

  Link to PPT    Link to PDF

 2. الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، ویرایش ششم
  کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  11 اسفند 1383

  Link to PPT    Link to PDF

 3. الگوی تعدیل پویای عدم تعادل و بررسی اثر کاهش تعرفه بر تجارت سیمان ایران
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 4. شبیه‌سازی اقتصادسنجی آزادسازی قیمت سیمان
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 5. حمل و نقل داخلی و بین‌المللی سیمان
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 6. گردش نقدینگی پروژه های سیمان
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 7. هزینه منابع داخلی (DRC) تولید سیمان
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 8. ارتباط بازدهی سرمایه‌گذاری سیمان با قیمت آن
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 9. چشم‌انداز عرضه و تقاضای سیمان در ایران و جهان
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 10. محیط زیست و صنعت سیمان در ایران و اروپا
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384

  Link to PDF    Link to PPT

 11. سازوکار اجرایی بانکداری مشارکت در سود و زیان (PLS)
  دومین همایش خدمات بانکی و صادرات، بانک توسعه صادرات ایران، تهران، ایران
  27 مهر 1387

  Link to PDF    Link to Revised PDF    Link to PPT 1    Link to PPT 2    Link to PPT 3    Link to PPT 4    Link to PPTX 5    Link to PPT 6    Link to PPT 7    Link to PPTX 8

 12. اسراف و اقتصاد اخلاق، رفتار مصرف کننده و تولیدکننده
  اولین همایش بررسی الزامات، سیاست‌ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران
  4 مرداد 1388

  Link to PDF    Link to PPT

 13. پدیده جهانی گرسنگی و اسراف در غذا
  همایش اسراف، دانشگاه آزاد مرودشت، مرودشت، شیراز، ایران
  24 آذر 1388

  Link to PDF    PPTX    Video

 14. تثبیت ادوار تجاری با بانکداری مشارکت در سود و زیان و اقتصاد اخلاق
  همایش بررسی ابعاد و روش‌های تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازارهای سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، تهران
  28 تیر 1390

  Link to PDF    Link to PPT

 15. زیرسیستم‌های مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین
  همایش ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، دانشگاه الزهرا، تهران
  30-29 آبان 1390

  Link to PDF    Link to PPT

 16. گواهی قرض‌الحسنه پس‌انداز (SQC)
  همایش ملی بانکداری اسلامی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداری اسلامی)، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  22 آذر 1390

  Link to PDF    Link to PPT

 17. اجزای سیستم یکپارچه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین، نگرش مدیریت عملیات و فرآیندها
  اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  30 بهمن-1 اسفند 1390

  Link to PDF    Link to PPT

 18. پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) در بانکداری راستین
  چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2012)، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
  4-2 خرداد 1391

  Link to PDF (Persian)    Link to PPT    Link to CRIBFB

 19. بانکداری مرکزی و سیاستگذاری پولی در ایران
  کانون دانش‌آموختگان اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران
  10 مهر 1391

  Link to PDF

 20. توزیع سود مشارکت بین سپرده‌گذار و مجری براساس قضیه اولر در بانکداری راستین
  کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار، تهران
  9-8 بهمن 1392

  Link to PDF    Link to PPT

 21. الگوی اقتصادسنجی کلان ایران
  پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  20 بهمن 1392

  Link to PPT    Link to PDF    Link to PDF (English)

 22. تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه و ویژگی‏های شیوه حکومت اسلامی
  هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی: اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، تهران
  17 اردیبهشت 1393

  Link to PDF    Link to PPTX

 23. طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار
  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با همکاری مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده سازان و مرکز پژوهشی نوین پژوهان دانش راستین
  شهریور 1395

  Link to PPT    Link to PDF    Link to Details

 24. اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزی)
  بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  26-25 خرداد 1393

  Link to PDF    Link to PPTX

 25. بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین
  نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش علمی و کاربردی بانک تجارت، تهران
  19 دی 1395

  Link to PDF    Link to PPT

 26. اقتصاد سبز و آلودگی‌های ناشی از الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس
  نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش علمی و کاربردی بانک تجارت، تهران
  19 دی 1395

  Link to PDF    Link to PPT

 27. راه حل عملیاتی رفع مشکلات بانکداری کشور
  دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی، اصفهان
  27 بهمن 1395

  Link to PDF    Link to PPTX

 28. آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور و راه حل عملیاتی رفع مشکلات بانکداری
  بیست و یکمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  22 آذر 1396

  Link to PDF    Link to PPTX