هو 121

يا مسبب الأسباب ويا مفتح القلوب والأبصار


تشویقات و تقدیرنامه‌ها و بورس تحصیلی


تشویقات و تقدیرنامه‌ها و بورس تحصیلی
 1. تشویقنامه و توصیه‌نامه دکتر بهرام دادگستر
  استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد، دپارتمان اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز
  1360
 2. گواهینامه فارغ التحصیلی ممتاز در بین فارغ التحصیلان فوق لیسانس دانشگاه شیراز
  اداره خدمات آموزشی و مدارک تحصیلی دانشگاه شیراز
  1362
 3. دریافت بورس تحصیلی دوره دکترای اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
  1368-1364
 4. دریافت تسهیلات ارز مسافرتی جهت اعزام به کشور سوئیس و ارائه سخنرانی از دانشگاه آزاد اسلامی

  The 1st International Conference on Statistical Data Analysis Based on the L1 Norm and Related Methods, Université de Neuchâtel, Neuchâtel Switzerland
  1987

 5. گزارش موفقیت در «اولین کنفرانس بین‌المللی تحلیلهای آماری برمبنای نُرم L1 و روشهای مربوطه» در سوئیس
  محرره توسط دکتر محمدرضا شریف‌آزاده، ریاست گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
  1366
 6. گواهینامه ممتاز بودن در دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد اسلامی
  صادره توسط دکتر عبدالله جاسبی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی
  1369
 7. تشویقنامه احراز رتبه سوم در دوره برنامه‌ریزی خطی
  صادره توسط معاونین امور مناطق و امور اقتصادی وزارت برنامه و بودجه
  1361
 8. تشویقنامه احراز رتبه اول در دوره سیستم کنترل پروژه
  صادره توسط معاونین امور مناطق و امور اقتصادی وزارت برنامه و بودجه
  1362
 9. تقدیرنامه برای مقاله «آنالیز تکسونومی (روش طبقه بندی گروه‌های همگن) جهت برنامه‌ریزی منطقه‌ای»
  صادره توسط معاون امور مناطق وزارت برنامه و بودجه
  1362
 10. تقدیرنامه برای مقاله «آنالیز تکسونوی (روش طبقه بندی گروه‌های همگن) و کاربرد آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای»
  صادره توسط مدیر دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سازمان برنامه و بودجه
  1362
 11. تشویقنامه در احراز رتبه دوم دوره جمعیت شناسی
  صادره توسط دکتر محمد سعید نوری نائینی، رئیس دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی بودجه و نظارت، سازمان برنامه و بودجه
  1362
 12. تشویقنامه در احراز رتبه اول دوره سیستم کنترل پروژه
  صادره توسط دکتر محمد سعید نوری نائینی، رئیس دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی بودجه و نظارت، سازمان برنامه و بودجه
  1362
 13. تشویقنامه در احراز رتبه سوم در دوره برنامه‌ریزی خطی
  صادره توسط دکتر محمد سعید نوری نائینی، رئیس دفتر بهبود روشهای برنامه‌ریزی بودجه و نظارت، سازمان برنامه و بودجه
  1362
 14. تقدیرنامه از همکاری با سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی
  صادره توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، اراک
  1363
 15. توصیه‌نامه و تقدیر از سابقه همکاری با سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی
  صادره توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، اراک
  1363
 16. تقدیرنامه انجام امور تحقیقاتی
  صادره توسط سرپرست کمیسیون اقتصادی برآورد خسارات جنگ تحمیلی ، سازمان برنامه و بودجه
  1364
 17. تقدیرنامه برای کتاب «برنامه‌ریزی هدف (پروسه تصمیم‌گیری اپتیمم با اولویتهای متفاوت و روش حل آن با کامپیوتر)»
  صادره توسط مدیر گروه برنامه‌ریزی شهری و رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز
  1363
 18. تقدیرنامه برای مقاله «الگوی پویای جمعیت (الگوی ریاضی تحلیل و پیش‌بینی تحولات جمعیتی کشور)»
  صادره توسط وزیر برنامه و بودجه، وزارت برنامه و بودجه
  1367
 19. تقدیرنامه از طراحی ریاضی و هدایت امور تحقیقاتی فاز 2 مرحله 6 طرح شناسائی مناطق محروم
  صادره توسط معاون امور مناطق، وزارت برنامه و بودجه
  1367
 20. تقدیرنامه برای مقاله «پیش‌بینی تحولات جمعیتی کشور با استفاده از تئوری زنجیره‌های مارکف و شرکت در سمینار جمعیت و توسعه»
  صادره توسط معاون فنی وزارت برنامه و بودجه و رئیس ستاد سمینار جمعیت و توسعه، وزارت برنامه و بودجه
  1367
 21. تشویقنامه بابت سخنرانی بازار دوگانه ارز کسری بودجه و تثبیت اقتصادی
  صادره توسط دکتر پرویز داودی معاون امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی
  1369
 22. تقدیرنامه بابت گزارش تحقیقی «تبیین پولی تورم در اقتصاد ایران»
  صادره توسط دکتر محسن نوربخش، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور اقتصادی و دارائی
  1369
 23. تقدیرنامه برای طرح تحقیقی «سیاستهای پولی وارزی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی در ایران»
  صادره توسط دکتر پرویز داودی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی
  1371
 24. تقدیرنامه برای سخنرانی «سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران»
  ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  اردیبهشت 1375
 25. تقدیرنامه برای سخنرانی «الگوی اقتصادسنجی کلان ایران: شبیه‌سازی و پیش‌بینی»
  همایش مدل سازی برای اقتصاد ایران، معاونت اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  مرداد 1376
 26. تشویق و تقدیر برای سخنرانی «الگویی برای تبیین بازار موازی ارز در ایران»
  نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  اردیبهشت 1378
 27. تشویق و تقدیر برای سخنرانی «گونه‌شناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران»
  سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  31-30 اردیبهشت 1382
 28. تشویق و تقدیر برای سخنرانی «چالش‌های استراتژی توسعه صنعتی کشور و صنعت محرّک اقتصاد ایران»
  کارگاه پژوهشی نقد و ارزیابی خلاصه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران
  9 آذر 1382
 29. تشویق و تقدیر برای سخنرانی «شرکت سهامی بانک غیرربوی و بازبینی ماهیت ربوی و غیرربوی عملیات بانکی متداول»
  سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی «نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران»، صادره توسط دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  4-3 دی 1382
 30. تشویق و دریافت جایزه یادبود اولین مقاله و سخنرانی:

  Effects of Iran's WTO accession on the cement industry, The 4th European Cement Conference, Barcelona, Spain
  15-16 March 2004

 31. دریافت لوح سپاس پیشگامان صنعت سیمان برای مقاله برتر و سخنرانی «روش تحلیل اقتصادی کارخانه سیمان»
  صادره توسط مهندس اتابک مدیر عامل شرکت سیمان تهران، همایش بین‌المللی سیمان، به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس شرکت سیمان تهران، شرکت سیمان تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران
  13-12 مهر 1383
 32. دریافت لوح سپاس پیشگامان صنعت سیمان برای مقاله برتر و سخنرانی «ساختار اقتصادی و هزینه‌های تولید در کارخانه سیمان آبیک»
  صادره توسط مهندس اتابک مدیر عامل شرکت سیمان تهران، همایش بین‌المللی سیمان، به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس شرکت سیمان تهران، شرکت سیمان تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران
  13-12 مهر 1383
 33. تشویق و تقدیر برای مقاله «بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری مدرن و سنتی»
  با همکاری محمود الهیاری فرد، بانک ملی ایران، سومین همایش تجارت الکترونیکی، پیشرفت‌ها، تنگناها، راهبردها، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی، تهران
  11-10 خرداد 1384
 34. تشویق و تقدیر برای مقاله «محیط زیست و صنعت سیمان در ایران و اروپا»
  با همکاری عبّاس اطمینان، سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 35. تشویق و تقدیر برای سخنرانی و مقاله «الگوی تعدیل پویای عدم تعادل و بررسی اثر کاهش تعرفه بر تجارت سیمان ایران»
  با همکاری ناهید کلباسی انارکی، سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 36. تشویق و تقدیر برای مقاله «گردش نقدینگی پروژه‌های سیمان»
  با همکاری مهناز ربیعی، سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 37. تشویق و تقدیر برای مقاله «هزینه منابع داخلی (DRC) تولید سیمان»
  با همکاری مجید اسماعیل‌نژاد، سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 38. تشویق و تقدیر برای مقاله «چشم‌انداز عرضه و تقاضای سیمان در ایران و جهان»
  با همکاری حسین حشمتی مولائی. سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 39. تشویق و تقدیر برای سخنرانی و مقاله «شبیه‌سازی اقتصادسنجی آزادسازی قیمت سیمان»
  سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 40. تشویق و تقدیر برای مقاله «ارتباط بازدهی سرمایه‌گذاری و قیمت سیمان»
  با همکاری مجید اسماعیل‌نژاد، سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 41. تشویق و تقدیر برای مقاله «اقتصاد حمل و نقل داخلی و بین‌المللی سیمان»
  با همکاری عمادالدّین مردانی، سمینار اقتصاد سیمان ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  5 مهر 1384
 42. تشویق و تقدیر در همکاری با دبیرخانه علمی جایزه جهانی کتاب سال ایران
  صادره توسط معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهاردهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران
  1385
 43. تشویق و تقدیر در همکاری با اولین همایش توسعه فضای رقابتی
  صادره توسط رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران
  4 خرداد 1388
 44. تشویق و تقدیر برای سخنرانی و مقاله «اسراف و اقتصاد اخلاق، رفتار مصرف کننده و تولیدکننده»
  اولین همایش بررسی الزامات، سیاست‌ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف، صادره توسط رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران
  4 مرداد 1388
 45. تشویق و تقدیر برای مقاله «تبذیر در اقتصاد اخلاق و توسعه پایدار»
  اولین همایش بررسی الزامات، سیاست‌ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف، صادره توسط رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران
  4 مرداد 1388
 46. تشویق و تقدیر برای ارتقاء دانش و اطلاعات مدیران و کارکنان بانک ملی ایران
  صادره توسط رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران، تهران
  11 اردیبهشت 1390
 47. تشویق و تقدیر برای مقاله «تثبیت ادوار تجاری با بانکداری مشارکت در سود و زیان و اقتصاد اخلاق»
  همایش بررسی ابعاد و روش‌های تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازارهای سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، صادره توسط رئیس دانشگاه پیام نور، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی، مدیر عامل بانک ملی ایران، تهران
  28 تیر 1390
 48. تشویق و تقدیر برای سخنرانی و مقاله «گواهی قرض‌الحسنه پس‌انداز (SQC)»
  در همایش ملی بانکداری اسلامی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداری اسلامی)، بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، صادره توسط مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، تهران
  22 آذر 1390
 49. تشویق و تقدیر برای سخنرانی و مقاله «زیرسیستم‌های مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین»
  همایش ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، دانشگاه الزهرا، تهران
  30-29 آبان 1390
 50. تشویق و تقدیر برای مقاله «اجزای سیستم یکپارچه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین، نگرش مدیریت عملیات و فرآیندها»
  با همکاری محمد صفائی‌پور، اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  30 بهمن-1 اسفند 1390
 51. تقدیر برای همکاری در چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
  دانشگاه صنعتی شریف و مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، تهران
  1 اسفند 1390
 52. تشویق و تقدیر برای ارتقاء دانش کارکنان بانک ملی ایران
  صادره توسط رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران، تهران
  12 اردیبهشت 1391
 53. تشویق و تقدیر برای سخنرانی و مقاله: «پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) در بانکداری راستین»
  چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2012) دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل
  4-2 خرداد 1391
 54. تشویق و تقدیربرای سخنرانی «بانکداری مرکزی و سیاستگذاری پولی در ایران»
  کانون دانش‌آموختگان اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
  10 مهر 1391
 55. تشویق و تقدیر برای توسعه علم و دانش در بانک ملی ایران
  صادره توسط رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران، تهران
  11 اردیبهشت 1392
 56. تشویق و تقدیر برای سخنرانی و مقاله «توزیع سود مشارکت بین سپرده‌گذار و مجری براساس قضیه اولر در بانکداری راستین»
  کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار، تهران
  9-8 بهمن 1392
 57. تشویق و تقدیر برای مقاله «مقررات پیشنهادی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک در بانکداری راستین»
  کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار، تهران
  9-8 بهمن 1392
 58. تشویق و تقدیر برای مقاله «سازوکار عملیاتی بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)، معرفی ابزارهای مالی گواهی مشارکت و گواهی پذیره با کارائی بین‌المللی»
  کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار، تهران
  9-8 بهمن 1392
 59. تشویق برای مقاله و سخنرانی «الگوی اقتصادسنجی کلان ایران»
  پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  20 بهمن 1392
 60. تشویق و تقدیر، مراسم بزرگداشت و تقدیر از پیشکسوتان عرصه آموزش و پژوهش پول و بانکداری
  صادره توسط ریاست مرکز آموزشی علمی – کاربردی بانک تجارت، تهران
  20 اسفند 1392
 61. تشویق و تقدیر بابت مشارکت و عضویت در کمیته علمی کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
  صادره توسط مدیرعامل بانک انصار و دبیر کنفرانس، تهران
  9-8 بهمن 1392
 62. تشویق و تقدیر برای ارتقاء علم و دانش کارکنان بانک ملی ایران
  صادره توسط رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران، تهران
  اردیبهشت 1394
 63. تقدیر بابت سخنرانی و مقاله «تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه و ویژگی‏های شیوه حکومت اسلامی»
  هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی: اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، تهران
  17 اردیبهشت 1393
 64. تقدیر بابت سخنرانی و مقاله «اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزی)»
  بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  26-25 خرداد 1393
 65. تقدیر بابت سخنرانی و مقاله «تأمین مالی جمعی راستین (RCF)»
  چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  7-6 بهمن 1393
 66. تشویق و تقدیر برای ایجاد ساختارهای دانایی محور و تقویت بنیه علمی و پژوهشی بانک ملی ایران
  صادره توسط رئیس اداره کل مطالعات برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک، بانک ملی ایران، تهران
  آذر 1393
 67. تشویق و تقدیر برای توسعه علم و دانش کارکنان بانک ملی ایران
  صادره توسط رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران، تهران
  اردیبهشت 1394
 68. تقدیر و تشویق برای تدریس کارگاه آموزشی بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین
  چهارمین همایش از سلسله همایش‌های نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری با رویکرد اسلامی با موضوع مسائل و موضوعات ویژه در بانکداری اسلامی، موسسه تحقیقاتی نوین پژوهان، بانک صادرات، تهران
  مرداد 1394
 69. تقدیر بابت شرکت در میزگرد «نظام بانکی در ایران و اقتصاد اسلامی»
  نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی: «اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران»، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، تهران
  4 آذر 1394
 70. تشویق و تقدیر برای پیشبرد اهداف آموزشی بانک ملی ایران
  صادره توسط رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران، تهران
  اردیبهشت 1395
 71. تقدیر برای جامعیت کتاب «بانکداری راستین سیستم نوین بانکداری اسلامی در ۳ جلد مباحث نظری، مباحث کاربردی، مباحث اجرائی»
  صادره توسط، دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  9 خرداد 1395
 72. تقدیر بابت سخنرانی و مقاله «اقتصاد سبز و آلودگی‌های ناشی از الکتریسیته و امواج الکترومغناطیس»
  نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش علمی و کاربردی بانک تجارت، تهران
  19 دی 1395
 73. تقدیر برای سخنرانی و مقاله «بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین»
  نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش علمی و کاربردی بانک تجارت، تهران
  19 دی 1395
 74. تقدیر برای سخنرانی و مقاله «راه حل عملیاتی رفع مشکلات بانکداری کشور»
  دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی، اصفهان
  27 بهمن 1395
 75. تقدیر برای سخنرانی و مقاله «مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداری راستین (مدیریت دانش در پیوند و هرس فرآیندها و آموزش استاد شاگرد)»
  دهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، گیلان
  20 اردیبهشت 1396
 76. تشویق بابت سخنرانی و مقاله «آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور»
  پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران
  22 آذر 1396
 77. نامزدی کتاب «بانکداری راستین سیستم نوین بانکداری اسلامی در ۳ جلد مباحث نظری، مباحث کاربردی، مباحث اجرائی» برای جایزه کتاب سال
  کتاب سال در گروه «علوم اجتماعی»، سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
  بهمن 1398
 78. اخذ رتبه نخست در امور پژوهشی در نظام بانکی و رتبه بندی علمی بانک های کشور توسط بانک ملی ایران
  به سبب انتشار یازده تالیف علمی مشترک بیژن بیدآباد مشاور بانکداری اسلامی و محمود الهیاری فرد معاون اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی
  1398

  Link to BMI