هو 121

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
			   .
 و حقّ را با باطل ملبّس (مخلوط) نکنید و حقّ را کتمان نکنید و (حال آنکه) شما [آن را] می‌دانید


گفتگو با روزنامه هم‌میهن و شرح مختصر زندگانی در دوران‌های کودکی و نوجوانی و جوانی