هو 121

آية النصرة: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا 
			  .
 پروردگارا مرا [در آن مقام] داخل نما [از محلّ] دخول (وارد شدن) به صدق و خارج کن مرا از [محلّ] خروج (خارج شدن) به صدق و برای من از نزد خودت سلطانی نصیر (یاری دهنده) قرار بده


تجربه کار با کامپیوترهای Mainframe و PCبا سیستم عامل‌های مختلف از سال 1358 و زبان‌های برنامه‌نویسی و پایگاه‌های داده و پروژه‌های مختلف محاسباتی و طراحی وب کامپیوتری


تجربه کار با کامپیوتر
 • کار با سیستم‌های عامل:
  • Mainframe: MVS (Multiple Virtual Storage)
  • Mainframe: OS/VS (Operating System / Virtual System)
  • PC: MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System)
  • PC: OS/2 (Operating System 2)
  • PC: Windows (all versions)
 • تسلط به زبانهای:
  • FORTRAN (FORmula TRANsformation)
  • BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) Language
  • JCL (Job Control Language)
  • HTML (HyperText Markup Language)
  • CSS (Cascading Style Sheets)
  • Joomla (CMS) Web Design
  • Wordpress (CMS) Web Design
 • پروژه‌های کامپیوتری:
  • تبدیل کد بسته نرم‌افزاری Univac-TSP به IBM-TSP با 18000 خط برنامه‌های فورترن و اسمبلی.
  • ابداع و کد سریعترین الگوریتم رگرسیون ساده نرم L1 به زبان فورترن.
  • ابداع و کد سریعترین الگوریتم رگرسیون مرکب نرم L1 به زبان فورترن.
  • سیستم یکپارچه حسابهای ملی ایران در Excel.
  • سیستم یکپارچه حساب ترازپرداخت‌های ایران در Excel.
  • سیستم یکپارچه حسابهای پولی ایران در Excel.
  • سیستم یکپارچه بودجه عمومی دولت در Excel.
  • بانک آمار نرخ روزانه اسعار خارجی در Excel.
  • بانک آمار اقتصاد کلان ایران در Lotus.
  • نرم‌افزار بانک اطلاعات کلان اقتصاد ایران EconData به زبانFox-Pro.
  • برنامه‌های آنالیز شوک، پیش‌بینی و ارزیابی آماری الگوهای اقتصادسنجی در Eviews.
  • بانک اطلاعات تحلیلی کارخانه سیمان آبیک در Excel.
  • برنامه تحلیل ساختار مالی شرکت نورد و لوله اهواز در Excel.
  • برنامه پنجساله تولیدی شرکت نورد و لوله اهواز در Excel.
  • برنامه محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت نورد و لوله اهواز در Excel.
  • طراحی و اجرای سایت تصوف ایران www.sufism.ir
  • طراحی و اجرای سایت شخصی بیدآباد www.bidabad.ir
  • مدیریت طراحی و اجرای سایت تعاون نیکوکاری تابنده www.madadkari.org
  • صدها برنامه کاربردی به زبان‌های مختلف کامپیوتر.
 • تسلط به برنامه‌ها و بسته‌های نرم‌افزاری آماری، ریاضی، محاسباتی و صفحه گسترده نظیر:
  • LinPack (Linear System Package)
  • MathCAD (Mathematical Computer Aided Design)
  • MATLAB (Mathematical Laboratory)
  • Micro-TSP (Time Series Processor for personal computers)
  • MPSX (Mathematical Programming System Extended)
  • MS-Office (Microsoft Office)
  • SPSS (Statistical Package for Social Sciences for mainframe computers)
  • SPSS-pc (Statistical Package for Social Sciences for personal computers)
  • SSP (Scientific Subroutine Package)
  • StatGraph (Statistical Graphic System)
  • TSP (Time Series Processor for mainframe computers)
  • TSP-386 (Time Series Processor for personal computers)
  • E78+ (Terminal Emulation Program)
  • EinPack (Eigen System Packages)
  • EViews (Econometric Views)
  • ISPF (Integrated System Programming Facility)
  • Adobe Suite
  • ABC-Flowchart
  • Mainframe utilities