هو 121

علوية تفصيلية: ناد عليًا مظهر العجائب تجده عونًا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي
			  .
 علی مظهر عجائب را بخوان. او را یاور خود در مشکلات می‌یابی. هر نگرانی و غمی به ولایت تو ای علی از بین می‌رود.


دوره های تکمیلی و کلاسهای تخصصی


دوره های تکمیلی
 1. English Language Certificate
  Davies's School of English، London, England.
  1976
 1. گواهینامه دوره آموزشی اصول و مبانی کامپیوتر
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
  با درجه عالی و نمره 95 از 100.
  1363
 2. گواهینامه دوره آموزشی اصول و مبانی برنامه نویسی کامپیوتر
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
  با درجه عالی و نمره 90 از 100.
  1363
 3. گواهینامه دوره آموزشی زبان کنترل برنامه‌ها
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
  با درجه عالی و نمره 18.5 از 20.
  1363
 4. گواهینامه دوره آموزشی زبان برنامه نویسی فرترن
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
  با درجه عالی و نمره 91 از 100.
  1364
 5. گواهینامه دوره آموزشی برنامه‌ریزی خطی
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
  با درجه عالی و نمره 93 از 100.
  1361
 6. گواهینامه دوره آموزشی سیستم کنترل پروژه
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
  با درجه عالی و نمره 93 از 100.
  1361
 7. گواهینامه دوره آموزشی جمعیت شناسی
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران.
  با درجه بسیار خوب و نمره 92 از 100.
  1361
 8. گواهینامه دوره آموزشی حسابداری ملی
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه با همکاری مرکز آمار ایران، تهران.
  با درجه عالی.
  1362
 9. گواهینامه دوره آموزشی تحقیق در عملیات پیشرفته
  دفتر پژوهش و آموزش روشهای برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
  با درجه متوسط و نمره 60 از 100.
  1363
 10. گواهینامه دوره آموزشی Financial Programming
  صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund)، مرکز آموزش بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تهران.
  1370
 11. گواهینامه دوره آموزشی Empirical Research in the area of Islamic Economics and Banking Using Secondary Database
  پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  1389.
 12. سیستم مدیریت محتوای CMS-Joomla
  مددکاری رضا، تهران.
  1392.