هو 121

علوية تفصيلية: ناد عليًا مظهر العجائب تجده عونًا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي
			   .
 علی مظهر عجائب را بخوان. او را یاور خود در مشکلات می‌یابی. هر نگرانی و غمی به ولایت تو ای علی از بین می‌رود.


A Conversation with Ham-Mihan Newspaper and a Brief Description of Life in Childhood, Adolescence and Youth