هو 121دکتر بیژن بیدآباد


Dr. Bijan Bidabad

BA, MSc, Ph.D, Post Doctorate

www.bidabad.ir website search

About

Professor Bijan Bidabad is an experienced scientist. He received his B.A. in Political Science, M.S., Ph.D. and Post-Doc in Economics from Iran, Switzerland and Greece and has written more than 530 articles and books. Largest Macro-econometric Model of Iran, Rastin Banking, Tabandeh Co-Philanthropy System and proposition of some international law declarations are of his recent works.

 Bijan Bidabad بیژن بیدآباد

پژوهشگر و اقتصاددان

Professor of Economics and Economic Consultant

 • Academic Degrees    BA, MSc, Ph.D, Post Doc.
 • Bijan Bidabad Website    www.bidabad.ir
 • Telephone Number    +98 21 88360810-11
 • Mobile Number    +98 912 1090164
 • Fax Number    +98 21 88369336
 • Office Location    Tehran; Iran
 • Official Email    bijanAT signbidabad.ir
 • Yahoo Email    bidabadAT signyahoo.com

Published Bibliogry:

 • Who's who in the World, USA.
 • Dictionary of International Biography, UK.

مهارت‌ها

Skills

دکتر بیژن بیدآباد دارای درجه لیسانس در رشته علوم سیاسی و فوق لیسانس در رشته اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و دکترای تخصصی در اقتصاد با تخصص اقتصادسنجی و مالیه بین‌الملل و درجه پسا دکترا در رشته اقتصاد است. فعالیت‌های تحقیقاتی نامبرده بیش از 530 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف علوم انسانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی می‌باشد

Econometrics اقتصادسنجی100%
International finance & trade مالیه و تجارت بین‌الملل90%
Monetary theory & policy نظریه و سیاست‌های پولی100%
Islamic Banking & Finance بانکداری و تأمین مالی اسلامی100%
Economic planning برنامه‌ریزی اقتصادی95%
Economic development توسعه اقتصادی95%
Mathematical modeling الگوسازی ریاضی90%
Operation research تحقیق در عملیات80%
Multivariate Statistics آمار چند متغیره80%
Government Fiscal Policy سیاست‌های مالی دولت80%
Mathematical Programming برنامه‌ریزی ریاضی90%
Math-Stat softwares نرم افزارهای ریاضی-آمار80%
Islamic Economics اقتصاد اسلامی 100%
Islamic Philosophy فلسفه اسلامی75%
Islamic Law & Jurisprudence حقوق و فقه اسلام90%
Mathematical Statistics آمار ریاضی 80%

رزومه

Resume

To see the full rseume click on the Farsi Resume or English Curriculum Vitae

برای ملاحظه رزومه کامل روی رزومه فارسی یا رزومه انگلیسی کلیک کنید

Summary

Bijan Bidabad

Professor Bijan Bidabad (1959) is a multidisciplinary scientist with effective research, teaching and consulting experiences in different fields of sciences. He has received B.A. in political science (School of Political and Social Sciences, Tehran), and M.Sc. (Shiraz University, Shiraz) and Ph.D. (Islamic Azad University of Iran and Neuchatel University of Switzerland) and Post-Doctorate in economics (WSEAS, Greece) and passed many complementary specialized courses. He has been working in more than 25 different governmental and research institutions in Iran, and has done more than 40 research projects and conducted more than 15 dissertations in different universities. He has written more than 530 articles and books in different fields of sciences and humanities in Persian and English languages. The largest Macro-Econometric Model of Iran, Rastin Banking and proposition of different international declarations and Tabandeh Co-Philanthropy System are of his latest works. He has presented many lectures about his different researches in professional seminars and conferences.

Education

Post Doctorate in Economics

2014

World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Athens, Greece.

 • Major: Economics.

Ph.D. in Economics

1985 - 1989

Islamic Azad University, Tehran Iran.

With cooperation of Neuchatel University, Neuchatel, Switzerland.

 • Major: Econometrics.
 • Minor: International Economics.
 • Scores average: 18 out of 20.
 • Prima distinguished graduate.
 • Full four years scholarship.

M.Sc. in Economic

1979 - 1983

Shiraz University, Shiraz, Iran.

 • Major: Economic Development & Planning.
 • Scores average: 3.8 out of 4.
 • Prima distinguished graduate.

B.A. In Political Sciences

1975 - 1978

School of Political & Social Sciences. Tehran, Iran.

 • Scores averae: 3.02 out of 4.
 • He received his B.A. degree when he was 19 years old.

Secondary School Diploma in Mathematics

1969 - 1975

Forsat High School. Tehran, Iran.

 • Scores average: 16 out of 20.
 • He received his diploma when he was 16 years old.

Primary School Certificate

1965 - 1969

Ibn Sina Primary School. Tehran, Iran.

 • He finished primary school when he was 10 years old.

سابقه مختصر

بیژن بیدآباد

دکتر بیژن بیدآباد دارای درجه لیسانس در رشته علوم سیاسی و فوق لیسانس در رشته اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و دکترای تخصصی در اقتصاد با تخصص اقتصادسنجی و مالیه بین‌الملل و پست دکترا در رشته اقتصاد است. فعالیت‌های تحقیقاتی نامبرده بیش از 530 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف علوم انسانی به زبان‌های انگلیسی و فارسی می‌باشد. بزرگترین الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، بانکداری راستین، سیستم تعاون نیکوکاری تابنده، و چندین پیشنهادیه بین‌المللی در زمینه اصلاح روابط سیاسی و تجاری بین‌المللی از کارهای اخیر وی می‌باشد. وی در حال حاضر مشاور بانک ملی ایران است.

تحصیلات

پسا دکترا در اقتصاد

1393

جامعه و آکادمی علمی و مهندسی جهانی، آتن، یونان.

 • رشته اصلی : اقتصاد

دکترای تخصصی در اقتصاد

1369 - 1364

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران با همکاری دانشگاه نوشاتل سوئیس، نوشاتل، سوئیس.

 • رشته اصلی : اقتصادسنجی
 • رشته فرعی :اقتصاد بین‌الملل
 • معدل : 18 از 20.
 • فارغ التحصیل ممتاز
 • بورسیه کامل دانشگاه

کارشناسی ارشد در اقتصاد

1362 - 1358

دانشگاه شیراز، شیراز ایران

 • رشته اصلی : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • معدل کل : 3.8 از 4
 • فارغ التحصیل ممتاز

کارشناسی در علوم سیاسی

1357 - 1354

دانشکده علوم سیاسی، تهران، ایران.

 • معدل کل : 3.02 از 4
 • دریافت درجه کارشناسی در 19 سالگی

دیپلم متوسطه در ریاضی

1348 - 1354

دبیرستان فرصت، تهران، ایران.

 • معدل کل : 16 از 20
 • دریافت درجه دیپلم در 16 سالگی

تصدیق ابتدایی

1348 - 1344

دبستان ابن سینا، آزمون متفرقه، تهران، ایران.

 • دریافت تصدیق ابتدایی در 10 سالگی

Portfolio

برای دانلود مقالات یا کتب تحریری اینجانب با کلیک بر لینک‌های زیر به متن کامل آنها دسترسی می‌یابید

To access the full-texts of my written books and papers click on their following links

 • All
 • Technical
 • Theoretical
 • Empirical
Ethic Economis اقتصاد اخلاق

اقتصاد اخلاق

Ethic Economis

Monetary, Fiscal and Exchange Rate Policy سیاست‌های پولی و ارزی و مالی

سیاست‌های پولی و ارزی و مالی

Monetary, Fiscal and Exchange Rate Policy

L1 Norm

L1 Norm

L1 Norm

Economic Development and Planning برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

Economic Development and Planning

Trade Theory and Policy تجارت خارجی

تجارت خارجی

Trade Theory and Policy

Macro-Econometric Model of Iran الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Macro-Econometric Model of Iran

Cement Economics اقتصاد سیمان

اقتصاد سیمان

Cement Economics

Sufi Social Worldview جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

Sufi Social Worldview

Sufism and Mysticism عرفان و تصوف

عرفان و تصوف

Sufism and Mysticism

Rastin Banking and Finance بانکداری راستین

بانکداری راستین

Rastin Banking and Finance

Banking بانکداری

بانکداری

Rastin Banking

Other Theoretical and Applied Texts سایر متون نظری و کاربردی

سایر متون نظری و کاربردی

Other Theoretical and Applied Texts

Country Survey بررسی وضعیت کشورها

بررسی وضعیت کشورها

Country Survey

Construction Projects Evaluation ارزشیابی اقتصادی پروژه‌های ساختمانی

ارزشیابی اقتصادی پروژه‌های ساختمانی

Construction Projects Evaluation

سیاست‌های پولی و مالی و ارزی

Monetary, Fiscal & Exchange Rate Policy

بررسی سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعة نظریه مقداری پول)

تأثیر تعدیل نرخ برابری ارز و حذف سوبسید بر شاخص قیمتها و بودجه دولت

سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران

بازار دوگانه ارز، کسری بودجه، تراز پرداخت ها

تبیین پولی تورم در اقتصاد ایران و امکانپذیری حصول اهداف برنامه پنجساله اول توسعه

یک دهه تحولات نظام بانکی در ایران

سیاست‌های پولی مناسب برای تثبیت فعالیت‌های اقتصادی در برنامه دوم

الگویی برای تبیین بازار موازی ارز در ایران

برخی ناهمخوانی‌ها در حساب‌های پولی، ارزی و مالی گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی

بررسی کلی لایحه برنامه پنجم از لحاظ روش‌شناسی برنامه‌ریزی

بازبینی برنامه‌های پیشین

بازبینی برنامه‌های پیشین و نگاهی به برنامه چهارم

بررسی امکان حصول اهداف کمی کلان برنامه دوم توسعه در بخش دولت

اثر مالیه تورمی بر قیمت‌ها و ساختار مالی دولت در ایران (بررسی عملکرد گذشته و تحلیل سناریوهای برنامه دوم توسعه)

بررسی لایحه بودجه سال 1375 از دیدگاه تاثیر مالیه تورمی بر قیمت‌ها و ساختار مالی دولت

کنترل بازار آزاد ارز با هدفگذاری پولی و سیاست‌های تحدیدی تورم

اثر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه‌سازی الگوی اقتصادسنجی کلان ایران)            خلاصه مدیریتی

بانکداری مرکزی و سیاستگذاری پولی در ایران

آزمون نظریه توازن قدرت خرید (PPP) در ایران

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز در ایران

کتاب کنترل بازار آزاد ارز با هدفگذاری پولی و سیاست‌های تحدیدی تورم

کتاب اثر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه سازی الگوی اقتصادسنجی کلان ایران)

کتاب سیاست‌های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی جلد اول

کتاب سیاست‌های پولی و ارزی مناسب جهت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی جلد دوم

کتاب تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

Economic Development & Planning

چالش‌های استراتژی توسعه صنعتی کشور و صنعت محرّک اقتصاد ایران

الگوی ریاضی محاسبه همزمان قیمت‌های ترجیحی و تعداد قطعات در طرح‌های غیرانتفاعی آماده سازی زمین

پیشنهاد کلیات سازمان اجرائی طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر

الگوی آلترناتیوهای رشد و توسعه اقتصادی ایران دورنمای 1381-1365

الگوی پویای جمعیت (الگوی ریاضی تحلیل و پیش‌بینی تحولات جمعیتی ایران)

امکانپذیری حصول اهداف برنامه اول توسعه در بخش تجارت خارجی

آنالیز تکسونومی (روش طبقه بندی گروه‌های همگن) در طبقه بندی شهرستانها جهت برنامه‌ریزی منطقه ای

آنالیز پرینسیپال کامپوننتز در رتبه بندی شهرستانها جهت برنامه‌ریزی منطقه‌ای

گونه شناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیمگیری اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران            سخنرانی

اشتغالزایی بخشها و هدفگذاری افزایش اشتغال کشور

شناخت و تعریف شاخص‌های اقتصادی

کتاب مسائل سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد ایران، مجموعه 40 مقاله

کتاب روش شناسی نظری و روش کار اجرائی در آمایش سرزمین با تأکید بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ منطقه‌ای Download

کتاب برنامه‌ریزی هدف (پروسه تصمیم گیری اپتیمم بر مبنای اولویت‌های متفاوت) و روش حل آن با کامپیوتر Download

کتاب برنامه‌ریزی صفر- یک (پروسه تصمیم گیری اپتیمم با متغیرهای دودوئی) و روش حل آن با کامپیوتر Download


الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Macro-Econometric Model of Iranبانک‌های اطلاعاتی الگوی کلان

Macro Model Data Banks


اقتصاد سیمان

Cement Economics

کتاب اقتصاد قیمت سیمان ایران

کتاب اقتصاد سیمان ایران و جهان


بررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان

کتاب جلد اول ساختار اقتصادی صنعت سیمان ایران

کتاب جلد دوم سیمان جهان

کتاب جلد سوم سازمان تجارت جهانی و ایران

کتاب جلد چهارم سیمان کشورها و سازمان تجارت جهانی و معاهدات بین المللی

کتاب جلد پنجم تعرفه و موانع غیرتعرفه ای و گمرکی در بازرگانی خارجی سیمان ایران و سازمان تجارت جهانی

کتاب جلد ششم آثار کمّی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان

کتاب جلد هفتم خلاصه و نتیجه گیری


کتاب بررسی ساختاراقتصادی کارخانه سیمان آبیک

کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در اولین سمینار اقتصاد سیمان ایران

ارتباط بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سیمان            ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

حمل و نقل داخلی و بین المللی سیمان            ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

گردش نقدینگی پروژه‌های سیمان            ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

چشم انداز عرضه و تقاضای سیمان در ایران و جهان            ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

هزینه منابع داخلی DRC تولید سیمان            ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

شیبه سازی اقتصادسنجی آزادسازی قیمت سیمان            ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

محیط زیست و صنعت سیمان در ایران واروپا            قسمت اول ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران            قسمت دوم ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

روش تحلیل اقتصادی کارخانه سیمان            سخنرانی در کنفرانس سیمان تهران

الگوی مالی تحلیل اقتصادی کارخانه سیمان

ساختاراقتصادی و هزینه‌های تولید در کارخانه سیمان آبیک

الگوی تعدیل پویای عدم تعادل و بررسی اثر کاهش تعرفه بر تجارت سیمان            ارائه در سمینار اقتصاد سیمان ایران

توسعه نظریه مارکوویتز شارپ و مرز کارای جدید، مطالعه موردی شرکت‌های سیمانی بورس تهران            ارائه

تعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام


جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

Sufi Social ٌWorldview

کتاب جلد 1- مبانی عرفانی اقتصاد اخلاق در اسلام، روش‌شناسی علم، اخلاق، اقتصاد سبز از دیدگاه حکمت new

کتاب جلد 2- مبانی عرفانی اقتصاد اسلامی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت

کتاب جلد 3- مبانی عرفانی تجارت بین‌الملل در اسلام، بررسی موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حکمت

کتاب جلد 4- مبانی عرفانی روابط بین‌الملل اسلامی، حقوق بین‌الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی از دیدگاه حکمت

کتاب جلد 5- مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسلام، سیاست، حکومت، ولایت از دیدگاه حکمت

کتاب جلد 6- مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسلام، فلسفه حقوق، حقوق فردی، حقوق عمومی از دیدگاه حکمت

کتاب جلد 7- مبانی عرفانی حقوق در اسلام، حقوق تطبیقی، نظام‌های حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه حکمت

کتاب جلد 8- مبانی عرفانی روانشناسی در اسلام، روانشناسی عرفانی و کارکرد اجتماعی تصوّف از دیدگاه حکمت new

کتاب جلد 9- مبانی عرفانی جامعه‌شناسی در اسلام، روش‌شناسی جامعه‌شناسی علمی، خانواده، فرهنگ، اقشار و تحولات اجتماعی، از دیدگاه حکمت


کتاب خلاصه اصول روابط بین‌الملل در اسلام از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی (حقوق بین‌الملل عمومی، سیاست خارجی و دیپلماسی)


تحلیل فقهی اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع

شرکت سهامی بانک غیرربوی و بازبینی ماهیت ربوی و غیرربوی عملیات بانکی متداول سخنرانی

تحلیل‌های فقهی اقتصادی انواع بیمه و ویژگی‌های شیوه حکومت اسلامی سخنرانی

تحلیل فقهی-اقتصادی بیمه اجباری

تحلیل فقهی - اقتصادی بیمه‌های تأمینی

بیمه و نظریه زنجیره ورشکستگی

مالیه عمومی اسلامی

عشریه در مالیه اسلام

هزینه در مالیه عمومی اسلام سخنرانی

نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلام و بنای حکمت در اصول فقه امامیه

یارانه‌ها در ایران از ابعاد فقهی و اقتصادی

طرح اصولی برای تنظیم روابط بین‌الملل برمبنای دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

اصول حقوق بین‌الملل عمومی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

اصول سیاست خارجی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

اصول دیپلماسی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حقوق عمومی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حقوق فردی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

فلسفه حقوق از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حقوق جزا از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

حدود در حقوق جزای اسلام از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

قصاص، دیات و تعزیرات در حقوق جزای اسلام از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

سیاست و حکومت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

دین و حکومت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

ولایت و حکومت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

شیوه حکومت اسلامی

اداره امور عمومی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

تحولات اجتماعی از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

مالکیت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

پدیده تاریخی قتل پیامبران، عرفا و اهل تصوّف

عقل و حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی

بردهداری در اسلام از دیدگاه عرفان و تصوف اسلامی

پیشنهاد کنوانسیون تجارت بین‌الملل از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

پیشنهاد اصول کلی کنوانسیون بین‌المللی مالیه عمومی مبتنی بر دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی

پیشنویس اعلامیة روابط بین‌الملل مبتنی بر آموزه‌های تصوف اسلامی

اصلاح نظام مالیاتی از طریق مالیات عُشر بر ارزش افزوده

بازبینی فقهی، حقوقی و اخلاقی حقوق مالکیت فکری

جامعه شناسی قوای مملکتی

مبانی و موازین اخلاق حرفه‌ای در عرفان و تصوّف اسلامی new

قطعنامه مرد و زن در حقوق اسلام new

محتوای درمان در روانشناسی عرفانی new

فرآیند درمان در روانشناسی عرفانی new

آسیب شناسی روانی در روانشناسی عرفانی new

نظریه روانشناسی عرفانی new

رابطه درمانگر و درمانپذیر در روانشناسی عرفانی new

نظریه شخصیت در روانشناسی عرفانی new

فرآیند تربیت و کارکرد اجتماعی تصوّف new

مبادی قانونگذاری از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوّف اسلامی new

دیدگاه تصوّف به علوم رفتاری و بیان ریاضی نظریه جامعه‌شناسی تابنده new


بانکداری

Banking

بسترهای سخت افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک در ایران

مروری بر بسترهای سخت افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک

بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک در ایران

بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک در ایران تجدیدنظر

بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوین

بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوین (بانک ملی ایران) محاسبات سال 1383            سخنرانی

آثار بانکداری نوین بر بهره وری و بهای تمام شده خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملی ایران) محاسبات سال 1385

بهبود تدریجی بازدهی بانکداری نوین و آسیب‌های ناشی از تراکنش‌های ناموفق (مطالعه موردی بانک ملی ایران)            سخنرانی

مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه‌های خودپرداز ATM            سخنرانی

مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه‌های خودپرداز ATM محاسبات سال 1392

کارایی نسبی مدیریت دارائی و بدهی (ALM) در بانکداری اسلامی

دسته‌بندی اعتباری مشتریان بانکی با تلفیق الگوهای مفهومی، سلسله مراتبی فازی و خوشه‌بندی

بانکداری راستین

Rastin Banking and Finance

پیشنویس لایحه قانونی بانکداری راستین new

پیشنویس آیین نامه اجرایی بانکداری راستین new

نظری اجمالی بر بانکداری راستین، سیستم نوین بانکداری اسلامی عملیاتی

شمائی از بانکداری راستین

ویژگی‌های کلی بانکداری راستین            سخنرانی 7

     سخنرانی 2      سخنرانی 3      سخنرانی 4      سخنرانی 5      سخنرانی 6

سیستم پایه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

مشارکت مالی مضاربه (MFS)

مشارکت مالی جعاله (JFS)

مشارکت مالی مقاسطه (IFS)

مشارکت مالی اجاره (RFS)

مشارکت مالی امانی (BFS)

تکافل اجتماعی راستین (RST)

تامین شخصی راستین (RPS)

تامین مالی چمعی راستین (RCF)            سخنرانی

تامین مالی گروهی راستین (RGF)

سپرده مبادله راستین (RSD)

کارت مبادله راستین (RSC)

سازوکار عملیاتی بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)، معرفی ابزار مالی گواهی مشارکت و گواهی پذیره با کارائی بین‌المللی            سخنرانی 1            تجدیدنظر            ارائه در کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی

سازمان و تشکیلات بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS) در بانک ملی ایران

حسابداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

بازاریابی تأمین مالی مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق مکانیزم مشارکت در سود و زیان PLS

چارچوب بازار الکترونیکی معاملات گواهی مشارکت/پذیره در قالب طرح مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

نگاهی بر بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS) و زیرسیستم‌های تأمین مالی مضاربه (MFS) و تأمین مالی جعاله (JFS)

جلوگیری از نوسانات و بحران‌های اقتصادی ادواری با ابزار نوین مالی و اصلاح ساختار بانکی

تثبیت ادوار تجاری با بانکداری مشارکت در سود و زیان و اقتصاد اخلاق            ارائه در کنفرانس بانک و بیمه

تامین مالی غیرربوی مبتنی بر فناوری اطلاعات

اوراق قرضه غیرربوی - ریالی و ارزی - و ابزارهای پولی بانکداری مرکزی بدون ربا

بررسی فقهی حقوقی اوراق قرضه بدون ربا            سخنرانی

گواهی قرض الحسنه پسانداز            ارائه در همایش ملی نقش بانکداری اسلامی در تأمین مالی

اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزی)            ارائه در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

راهبرد تحول ساختار بانکی

زیرسیستم‌های مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطاتدر بانکداری راستین            ارائه در همایش ملی خدمات الکترونیکی

امنیت تعاملات بانکی مبتنی بر فناوری اطلاعات در بانکداری راستین

تکافل اجتماعی راستین و بانکداری قرض الحسنه

اجزاء سیستم یکپارچه بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین            ارائه در همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداختها

پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) در بانکداری راستین            ارائه در کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تبدیل دارائی به اوراق بهادار (MSS) در بانکداری راستین

شرکت سهامی با سرمایه متغیر (JSCVC)

شفافیت مالی، حکمرانی و افشای اطلاعات بانکی در بانکداری راستین و پیشنهاد مقررات لازم برای ارتقاء آن

مقررات پیشنهادی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک در بانکداری راستین            سخنرانی در کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی

نحوه جلوگیری از اسراف منابع بانکی در بانکداری راستین

بانکداری راستین و تحول بانکداری در ایران

سیستم کشف پولشوئی (MLD)

پروژه‌های لازم الاجرا و مکمل بانکداری راستین برای اصلاح نظام بانکی

بازار گواهی راستین (RCM)

مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداری راستین (مدیریت دانش در پیوند و هرس فرآیندها و آموزش استاد شاگرد) سخنرانی در دهمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت

توزیع سود مشارکت بین سپرده‌گذار و مجری براساس قضیه اولر در بانکداری راستین            سخنرانی در کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی

ابزارهای مالی مشتقه و قرضه نوین در بانکداری راستین

محصولات بیمه در بانکداری راستین

حسابداری مشارکت راستین

شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین (RSB)

بررسی فقهی و حقوقی مقررات بانکداری بدون ربا در ایران و پیشنهاد لایحه و آئیننامه اجرائی بانکداری راستین

تهاتر تعهدات پشت سرهم (SCC) در بانکداری راستین

راه حل عملیاتی رفع مشکلات بانکداری کشور            سخنرانی در دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی new

بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین            سخنرانی در همایش ملی بانکداری و محیط زیست new

حسابداری اقلام زیر خط ترازنامه در حسابداری مشارکت راستین new

کتاب طرح تفصیلی بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS)

کتاب طرح تفصیلی مشارکت مالی جعاله (JFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی مشارکت مالی مضاربه (MFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تأمین مالی مقاسطه (IFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تأمین مالی اجاره (RFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تکافل اجتماعی راستین (RST) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تامین مالی امانی (BFS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی تامین شخصی راستین (RPS) زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین

کتاب طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس انداز            سخنرانی

کتاب طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پسانداز با گواهی امتیاز حق وام

کتاب طرح تفصیلی تامین مالی جمعی راستین (RCF)، زیرسیستم مالی بانکداری راستین کتاب طرح تفصیلی تأمین مالی گروهی راستین (RGF)، زیرسیستم مالی بانکداری راستین

کتاب بانکداری راستین جلد 1 مباحث نظری new

کتاب بانکداری راستین جلد 2 مباحث کاربردی new

کتاب بانکداری راستین جلد 3 مباحث اجرایی new


A Glance at Rastin Banking new

Rastin Banking, New Operational Islamic Banking System (A bird's eye view)

General Characteristics of Rastin Banking            Presentation at Brasov (EPLS '14) Conference

Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) Base System

Mudarebah Financial Sharing (MFS)

Joaleh Financial Sharing (JFS)

Installment Financial Sharing (IFS)

Rent Financial Sharing (RFS)

Rastin Social Takaful (RST)

Bail Financial Sharing (BFS)

Rastin Personal Security (RPS)

Rastin Crowd Funding (RPS)

Rastin Group Funding (RGF)

Rastin Swap Deposit (RSD)

Rastin Swap Card (RSC)

Rastin Certificate Market (RCM) Complementary System of Rastin Banking

Mortgage Securitization System (MSS) Complementary System of Rastin Banking

The Executive Mechanism of Profit and Loss Sharing (PLS) Banking            Presentation slides

IT role in fulfillment of Profit and Loss Sharing (PLS) mechanism            Presentation slides

Implementing IT to fulfill PLS (Profit and Loss Sharing) mechanism

IT Based Usury Free Financial Innovations

Accounting Procedures for Profit and Loss Sharing (PLS) Banking

Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary Instruments

Interest-Free Treasury Bonds (IFTB) Islamic Finance and Legal Clarifications

Interest-Free Treasury Bonds (IFTB)            Presentation slides

Stabilizing Business Cycles by PLS Banking and Ethic Economics

Non-Usury Banking Fits to Obama's Change Strategy, The Solution to Revive the Economy

Asset and Liability Management in Islamic Banking            Presentation slides

Generalization and Combination of Markowitz Sharps Theories and New Efficient Frontier Algorithm

Fluctuations and Business Cycles Prevention by New Financial Instruments and Banking Structure Reform

Deposits and Loans Interest Rates Lag Structure and Business Cycles (Case Study of United States)

Does Interest Rate Form Business Cycle

Joint Stock Company with Variable Capital (JSCVC)

Money Laundering Detection System (MLD) Complementary System of Rastin Banking

Interbank Withdrawal Protocol (IWP) Complementary System of Rastin Banking

Islamic Monetary Policy

Sovereign Wealth Fund Asset and Liability Management by Rastin Banking Financial Instruments (Rastin Certificates and Rastin Swap Bonds)

Banking System Change Management through Rastin Banking (Knowledge Management, Empowerment, Prune and Graft, and Apprenticeship)            Presentation slides

Social Takaful and Qard ul-Hassanah Banking Convergences (A Functional Approach)

Insurance Products in Rastin Banking

Dynamic Lag Structure of Deposits and Loans Interest Rates and Business Cycles Formation            Presentation at Brasov (EPLS '14) Conference

Serial Commitments Clearance (SCC) in Rastin Banking

Book Rastin Banking, Volume I, New Operational Islamic Banking System, Theoretical Foundations new

Book Rastin Banking, Volume II, New Operational Islamic Banking System, Application Issues new

سایر متون

Other Other Theoretical & Applied Texts

خلاصه سوابق

Curriculum Vita

See a complete list of books and papers in the formal CV.

Contact تماس

Email:

bijanAT signbidabad.ir

bidabadAT signyahoo.com

Phone:

+98 21 88360810

+98 21 88360811


Mobile:

+98 912 109 0164

Fax:

+98 21 88369336Location:

No. 2, 12th Street, Mahestan Avenue, Shahrak Gharb, Tehran, 14658-33657, IRAN.