هو 121بیژن بیدآباد

Bijan Bidabad

BA, MSc, Ph.D, Post DoctorateAbout Bijan Bidabad

Professor Bijan Bidabad is an experienced scientist. He received his B.A. in Political Science, M.S., Ph.D. and Post-Doc in Economics from Iran, Switzerland and Greece and has written more than 550 articles and books. Largest Macro-econometric Model of Iran, Rastin Banking, Tabandeh Co-Philanthropy System and proposition of some international law declarations are of his recent works.


 Bijan Bidabad بیژن بیدآباد

پژوهشگر و اقتصاددان

Professor of Economics and Economic Consultant

Published Bibliography:

 • Who's who in the World, USA.
 • Dictionary of International Biography, UK.

تحقیق و پژوهش

Facts

Written Books and Papers

کتب و مقالات نوشته شده

Research Projects

پروژه‌های تحقیقاتی

Lectures

سخنرانی در مجامع علمی و آموزشی

Awards

تشویقات و تقدیرنامه‌ها

مهارت‌ها

Skills

دکتر بیژن بیدآباد دارای درجه لیسانس در رشته علوم سیاسی و فوق لیسانس در رشته اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و دکترای تخصصی در اقتصاد با تخصص اقتصادسنجی و مالیه بین‌الملل و درجه پسا دکترا در رشته اقتصاد است. فعالیت‌های تحقیقاتی نامبرده بیش از 550 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف علوم انسانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی می‌باشد
Econometrics اقتصادسنجی100%
International finance & trade مالیه و تجارت بین‌الملل90%
Monetary theory & policy نظریه و سیاست‌های پولی100%
Islamic Banking & Finance بانکداری و تأمین مالی اسلامی100%
Economic planning برنامه‌ریزی اقتصادی95%
Economic development توسعه اقتصادی95%
Mathematical modeling الگوسازی ریاضی90%
Operation research تحقیق در عملیات80%
Multivariate Statistics آمار چند متغیره80%
Government Fiscal Policy سیاست‌های مالی دولت80%
Mathematical Programming برنامه‌ریزی ریاضی90%
Math-Stat softwares نرم افزارهای ریاضی-آمار75%
Islamic Economics اقتصاد اسلامی 100%
Islamic Philosophy فلسفه اسلامی75%
Islamic Law & Jurisprudence حقوق و فقه اسلام90%
Mathematical Statistics آمار ریاضی 80%

رزومه

Resume

To see the full rseume click on the Farsi Resume or English Curriculum Vitae

برای ملاحظه رزومه کامل روی رزومه فارسی یا رزومه انگلیسی کلیک کنید

Summary

Bijan Bidabad

Professor Bijan Bidabad is a multidisciplinary scientist with effective research, teaching and consulting experiences in different fields of sciences. He has received B.A. in political science (School of Political and Social Sciences, Tehran), and M.Sc. (Shiraz University, Shiraz) and Ph.D. (Islamic Azad University of Iran and Neuchatel University of Switzerland) and Post-Doctorate in economics (WSEAS, Greece) and passed many complementary specialized courses. He has been working in more than 25 different governmental and research institutions in Iran, and has done more than 40 research projects and conducted more than 15 dissertations in different universities. He has written more than 550 articles and books in different fields of sciences and humanities in Persian and English languages. The largest Macro-Econometric Model of Iran, Rastin Banking and proposition of different international declarations and Tabandeh Co-Philanthropy System are of his latest works. He has presented many lectures about his different researches in professional seminars and conferences.

Education

Post Doctorate in Economics

2014

World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Athens, Greece.

 • Major: Economics.

Ph.D. in Economics

1985 - 1989

Islamic Azad University, Tehran Iran.

With cooperation of Neuchatel University, Neuchatel, Switzerland.

 • Major: Econometrics.
 • Minor: International Economics.
 • Scores average: 18 out of 20.
 • Prima distinguished graduate.
 • Full four years scholarship.

M.Sc. in Economic

1979 - 1983

Shiraz University, Shiraz, Iran.

 • Major: Economic Development & Planning.
 • Scores average: 3.8 out of 4.
 • Prima distinguished graduate.

B.A. In Political Sciences

1975 - 1978

School of Political & Social Sciences. Tehran, Iran.

 • Scores averae: 3.02 out of 4.
 • He received his B.A. degree when he was 19 years old.

Secondary School Diploma in Mathematics

1969 - 1975

Forsat High School. Tehran, Iran.

 • Scores average: 16 out of 20.
 • He received his diploma when he was 16 years old.

Primary School Certificate

1965 - 1969

Ibn Sina Primary School. Tehran, Iran.

 • He finished primary school when he was 10 years old.

سابقه مختصر

بیژن بیدآباد

دکتر بیژن بیدآباد دارای درجه لیسانس در رشته علوم سیاسی و فوق لیسانس در رشته اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و دکترای تخصصی در اقتصاد با تخصص اقتصادسنجی و مالیه بین‌الملل و پست دکترا در رشته اقتصاد است. فعالیت‌های تحقیقاتی نامبرده بیش از 550 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف علوم انسانی به زبان‌های انگلیسی و فارسی می‌باشد. بزرگترین الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، بانکداری راستین، سیستم تعاون نیکوکاری تابنده، و چندین پیشنهادیه بین‌المللی در زمینه اصلاح روابط سیاسی و تجاری بین‌المللی از کارهای اخیر وی می‌باشد. وی در حال حاضر مشاور بانک ملی ایران است.

تحصیلات

پسا دکترا در اقتصاد

1393

جامعه و آکادمی علمی و مهندسی جهانی، آتن، یونان.

 • رشته اصلی : اقتصاد

دکترای تخصصی در اقتصاد

1369 - 1364

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران با همکاری دانشگاه نوشاتل سوئیس، نوشاتل، سوئیس.

 • رشته اصلی : اقتصادسنجی
 • رشته فرعی :اقتصاد بین‌الملل
 • معدل : 18 از 20.
 • فارغ التحصیل ممتاز
 • بورسیه کامل دانشگاه

کارشناسی ارشد در اقتصاد

1362 - 1358

دانشگاه شیراز، شیراز ایران

 • رشته اصلی : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • معدل کل : 3.8 از 4
 • فارغ التحصیل ممتاز

کارشناسی در علوم سیاسی

1357 - 1354

دانشکده علوم سیاسی، تهران، ایران.

 • معدل کل : 3.02 از 4
 • دریافت درجه کارشناسی در 19 سالگی

دیپلم متوسطه در ریاضی

1348 - 1354

دبیرستان فرصت، تهران، ایران.

 • معدل کل : 16 از 20
 • دریافت درجه دیپلم در 16 سالگی

تصدیق ابتدایی

1348 - 1344

دبستان ابن سینا، آزمون متفرقه، تهران، ایران.

 • دریافت تصدیق ابتدایی در 10 سالگی

کتب و مقالات

Portfolio

برای دانلود مقالات یا کتب تحریری اینجانب با کلیک بر لینک‌های زیر به متن کامل آنها دسترسی می‌یابید

To access the full-texts of my written books and papers click on their following links

 • All
 • Technical
 • Theoretical
 • Empirical
Ethic Economics اقتصاد اخلاق

اقتصاد اخلاق

Ethic Economis

Monetary, Fiscal and Exchange Rate Policy سیاست‌های پولی و ارزی و مالی

سیاست‌های پولی و ارزی و مالی

Monetary, Fiscal and Exchange Rate Policy

L1 Norm

L1 Norm

L1 Norm

Economic Development and Planning برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

Economic Development and Planning

Trade Theory and Policy تجارت خارجی

تجارت خارجی

Trade Theory and Policy

Macro-Econometric Model of Iran الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Macro-Econometric Model of Iran

Cement Economics اقتصاد سیمان

اقتصاد سیمان

Cement Economics

Sufi Social Worldview جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

Sufi Social Worldview

Sufism and Mysticism عرفان و تصوف

عرفان و تصوف

Sufism and Mysticism

Rastin Banking and Finance بانکداری راستین

بانکداری راستین

Rastin Banking and Finance

Banking بانکداری

بانکداری

Banking

Other Theoretical and Applied Texts سایر متون نظری و کاربردی

سایر متون نظری و کاربردی

Other Theoretical and Applied Texts

سیاست‌های پولی و مالی و ارزی

Monetary, Fiscal & Exchange Rate Policy


برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

Economic Development & Planningالگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Macro-Econometric Model of Iran
بانک‌های اطلاعاتی الگوی کلان

Macro Model Data Banksاقتصاد سیمان

Cement Economicsبررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمانجهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

Sufi Social Worldview
بانک و بیمه

Bankin and Insurance 


بانکداری راستین

Rastin Banking and Financeسایر متون

Other Theoretical & Applied Textsبررسی کشورها


خلاصه سوابق

Curriculum Vita

See a complete list of books and papers in the formal CV.

تماس

Contact


Email:

bijanAT signbidabad.ir

bidabadAT signyahoo.com

Phone:

+98 21 88360810

+98 21 88360811


Mobile:

+98 912 109 0164

Fax:

+98 21 88369336Location:

No. 2, 12th Street, Mahestan Avenue, Shahrak Gharb, Tehran, 14658-33657, IRAN.